Bảng giá xe Nissan tháng 7/2018

Bảng giá xe Nissan tháng 7/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Nissan trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 7/2018.